Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

 

Η εταιρεία Χ.ΜΠΟΥΓΑΣ ΜΟΝ.ΕΠΕ δραστηριοποιείται στον τομέα των εγκαταστάσεων ειδών θέρμανσης, κλιματισμού, υδραυλικών και μηχανολογικών έργων και στο πλαίσιο των εργασιών της συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των πελατών της [ήτοι ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, πατρώνυμο, μητρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., email].

 

Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι ο Χαράλαμπος Μπουγάς του Ιωάννη, Λ.Λαυρίου 153 στην Παιανία, 210 6028700. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των πελατών, της εταιρείας μας, θα χρησιμοποιούνται από αυτήν με σκοπό την εκτέλεση συναλλαγών και θα τηρούνται για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται ώστε να ολοκληρωθούν οι συμφωνημένες εργασίες, για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η εγγύηση των μηχανημάτων τα οποία η εταιρεία μας έχει προμηθεύσει στους πελάτες της και για όσο χρονικό διάστημα επιβάλει ο ΚΦΑΣ.

 

Ο σκοπός και το είδος της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ενδεικτικά είναι η καταχώρηση, η οργάνωση, η αποθήκευση, η αναζήτηση πληροφοριών. Η εταιρεία μας δύναται να κοινοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα των πελατών της στους υπαλλήλους και συνεργάτες της, σε δικηγόρο της επιλογής της, στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές για κάθε νόμιμη χρήση.

 

Ακόμη, ενημερώνει τους πελάτες της ότι έχουν τα εξής δικαιώματα αναφορικά με την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων, ήτοι ανάκλησης της συγκατάθεσης, οποτεδήποτε, πρόσβασης στα προσωπικά τους δεδομένα, διόρθωσης, διαγραφής, εναντίωσης στην επεξεργασία, περιορισμού στην επεξεργασία αυτών.

 

Ακόμη, έχουν δικαίωμα υποβολής αιτημάτων και παραπόνων στον Υπεύθυνο επεξεργασίας ή στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.